W3Schools

Лувсанжамц Л.

Орон нутгийн төсвийн зарлагын шинжилгээ Лувсанжамц Л. - 0 - УБ Соёмбо принтинг 2010 - 130 - 0 .

энэхүү судалгаагаар гаргасан үнэлэлт, дүгнэлт нь Нээлттэй Нийгэм Форумын байр суурийг илэрхийлэхгүй ба уг судалгааг гүйцэтгэсэн судаалчдийн үзэл бодлыг илэрхийлнэ.

0

энэхүү судалгаагаар гаргасан үнэлэлт, дүгнэлт нь Нээлттэй Нийгэм Форумын байр суурийг илэрхийлэхгүй ба уг судалгааг гүйцэтгэсэн судаалчдийн үзэл бодлыг илэрхийлнэ.

978-99929-4-692-x 1630

Хандив

судалгааны тайлан

336 / Л-82

Powered by Koha