W3Schools

Вандангомбо Р.

Төрийн албаны ёс зүй хян. П.Увш - 2 - УБ Мөнхийн үсэг ХХК 2007 - 286х. график А5 - 0 .

Төрийн албан хаагч ,Удирдлагын академийн соносгч, менежмент, эрх зүй, сэтгэл судлал, Захиргааны мэргэжлээр их, дээд сургууль, коллежид суралцагчдад зориулав.

Ёс зүй, төрийн алба, түүний үйл ажиллагааны зарчим Төрийн албаны ёс зүй: судлагдахуун, асуудал, чиг хандлага Орчин үеийн төрийн албан хаагчийн оюун санаа ёс суртахууны шинж төлөв Төрийн албаны нийгмийн хариуцлага Төрийн албан хаагчийн зан суртахууны имиж ба хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэл Харилцааны ёс зүй ба албан ярианы зан төлөвийн соёл Албаны гажсан ёс суртахуун Төрийн албаны зан суртахууны эрүүл байдлын хүрээнд хүнд суртлыг гэтлэн давах нь Авилгын асуудлыг ёс суртахууны үүднээс авч үзэх нь Карьерийн ёс суртахууны эсэргүүцэл Төрийн албан дахь ёс суртахууны сөргөлдөөн

Төрийн албан хаагч ,Удирдлагын академийн соносгч, менежмент, эрх зүй, сэтгэл судлал, Захиргааны мэргэжлээр их, дээд сургууль, коллежид суралцагчдад зориулав.

0 7000

Хуучин номуудыг каталогт оруулсан

Удирдлагын академи ёс зүй төрийн албаны ёс зүй

172.2 / В-171

Powered by Koha