W3Schools

Бүгд найрамдах Польш улсын үндсэн хууль Орч. Б.Лхагважав, Б.Баабар, Ж.Алтангэрэл - УБ 2013 - 58х. - 0 .

0 Бүгд найрамдах улс
Хүн ба иргэний эрх, эрх чөлөө, үүрэг
Хууийн эх сурвалжууд
Сейм ба сенат
Бүгд найрамдах Польш улсын ерөнхийлөгч
Сайд нарын зөвлөл ба засгийн газар Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага
Улсын хяналтын байгууллага ба эрхийн хамгаалалт
Шүүх ба трибунал
Нийтийн санхүү

Үндсэн хуулийн өөрчлөлт

10000

Худалдаж авсан

Бүгд найрамдах Польш улсын үндсэн хууль Польш улсын үндсэн хууль хувийн эрх эрх чөлөө бүгд найрамдах улс

342.02'438 / Б 823

Powered by Koha