W3Schools

International association for mongol studies 1(3) Bulletin - 0 - Улаанбаатар 1989 - 115 - 0 .

Шинжлэх ухаан боловсролын хүрээлэнгээс эрхлэн олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтний анхдугаар их хурлыг 1959 оны 9-р Улаанбаатар хотод хуралдуулж монгол судлалын олон чухал асуудлыг хэлэлцүүлсэн билээ.

0

Шинжлэх ухаан боловсролын хүрээлэнгээс эрхлэн олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтний анхдугаар их хурлыг 1959 оны 9-р Улаанбаатар хотод хуралдуулж монгол судлалын олон чухал асуудлыг хэлэлцүүлсэн билээ.

0 1500

Хандив

Ш.Бира

305.8 050 517 / B-93

Powered by Koha