W3Schools

International association for mongol studies 1(5) Bulletin - 0 - Улаанбаатар Бэмби сан 1990 - 159 - 0 .

Монгол болбоос ази тивийн элгэн зүрхэнд орших эртний нутаг билээ. Монголын газар нутаг байгал, нийгмийн түүхэнд их ач холбогдол бүхий палентологийн болоод археологийн олдвороор баялаг билээ.

0

Монгол болбоос ази тивийн элгэн зүрхэнд орших эртний нутаг билээ. Монголын газар нутаг байгал, нийгмийн түүхэнд их ач холбогдол бүхий палентологийн болоод археологийн олдвороор баялаг билээ.

0 1500

Хандив

Ш.Бира

305.8 050 517 / B-93

Powered by Koha