W3Schools

Bulletin No 2/38/, No1 /39/ 2006,2007 The iams news information on mongol studies Бира Ш. - 0 - Улаанбаатар Бэмби сан 2007 - 170 - 0 .

Эрт дээр үеэс Монгол нутагт төр улсын өвөрмөц тогтолцоо үүсэн хөгжиж байсан учир үүний хамтад улс төрийн төрөл бүрийн үзэл, онол буй болж тухайн цагийнхаа төрийн бодлого, үйл ажиллагааны үзэл суртлын үндсийг тодорхойлж иржээ.

0

Эрт дээр үеэс Монгол нутагт төр улсын өвөрмөц тогтолцоо үүсэн хөгжиж байсан учир үүний хамтад улс төрийн төрөл бүрийн үзэл, онол буй болж тухайн цагийнхаа төрийн бодлого, үйл ажиллагааны үзэл суртлын үндсийг тодорхойлж иржээ.

0 3000

Хандив

Ш.Бира

305.8 050 517 / B-93

Powered by Koha