W3Schools

Монгол улсын парламент, Засгийн газрын харилцан хамаарал, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог, үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын хүрээнд шинжлэх нь Удирдлагын академийн судалгааны тайлан Судалгааны багийн удирдагч. Ч.Энхбаатар, Судлаачид В.Удвал, Р.Мухийт, Д.Энхтуяа - УБ Мөнхийн үсэг ХХК 2017 - 98х. график, хүснэгт, зураг - 2 .

Монгол Улсын шинэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш 26 жил өнгөрч үндсэн хуулийн үзэл санаа амьдралд биеллээ олж, ардчилсан засаглалын бат бэх суурийг бий болгосон.

Монгол Улсын шинэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш 26 жил өнгөрч үндсэн хуулийн үзэл санаа амьдралд биеллээ олж, ардчилсан засаглалын бат бэх суурийг бий болгосон.

978-99978-881-3-6

Удирдлагын удирдлага Хандив

удирдлагын академийн судалгааны тайлан МУ-ын парламент засгийн газрын харилцан хамаарал үндсэн хуулийн үзэл баримтлал Ч.Энхбаатар

342 / М 692

Powered by Koha