W3Schools

Сэржээ Ж.

Монголчуудын номын өв Мөнхсайхан С. - 0 - УБ удам соёл ХХК 2018 - 126 - 1 .

Энэ бүтээлд номын тайлбарыг нэлээд дэлгэрэнгүй, эрдэм шинжилгээний тайлбар болгон бичсэнээрээ өмнөх дэвтрээсээ ялгаатай юм. Бас олон удаа олон янзаар бичиж бүтээсэн зарим ном судрыг нэгэн тайлбартай болгов. Жнь: 2016 оны Судар бичгийн алтан сан номд Жадамба судрыг 15 удаа Ганжуурыг 11 удаа тодорхой тайлбаргүй шахам оруулсан нь өнгөц харахад 29 судар тайлбарласан мэт харагдавч үнэндээ тэрхүү судрын агуулгын тухай юу ч бичээгүй зөвхөн гадна талаас нь товч тодорхойлжээ. Бид энэ 15 удаа давтагдсан Жадамбын агуулгыг нэг удаа дэлгэрэнгүй тайлбарлаж бусад хувилбаруудыг нь гэрэл зургаар нь хавсаргав.

0

Энэ бүтээлд номын тайлбарыг нэлээд дэлгэрэнгүй, эрдэм шинжилгээний тайлбар болгон бичсэнээрээ өмнөх дэвтрээсээ ялгаатай юм. Бас олон удаа олон янзаар бичиж бүтээсэн зарим ном судрыг нэгэн тайлбартай болгов. Жнь: 2016 оны Судар бичгийн алтан сан номд Жадамба судрыг 15 удаа Ганжуурыг 11 удаа тодорхой тайлбаргүй шахам оруулсан нь өнгөц харахад 29 судар тайлбарласан мэт харагдавч үнэндээ тэрхүү судрын агуулгын тухай юу ч бичээгүй зөвхөн гадна талаас нь товч тодорхойлжээ. Бид энэ 15 удаа давтагдсан Жадамбын агуулгыг нэг удаа дэлгэрэнгүй тайлбарлаж бусад хувилбаруудыг нь гэрэл зургаар нь хавсаргав.

978-99978-2-682-4 20000

Худалдаж авсан

ховор нандин судар номын тайлбарууд

020 / С.952

Powered by Koha