W3Schools

Төлөөллийн ардчиллын эрх зүйн суурь зарчмууд, тэдгээрийн хэрэгжилтийн талаарх иргэдийн үнэлгээ Удирдлагын академийн судалгааны тайлан Судалгааны багийн ахлагч. О.Цэрэнчимэд, Зөвлөх. Г.Чулуунбаатар, Судлаачид. С.Зулпхар, Ч.Энхбаатар, П.Доржсүрэн, Ё.Батсүх, Д.Намхайдагва - 0 - УБ Мөнхийн үсэг ХХК 2018 - 89х. Хүснэгт, зураг - 12 .

Удирдлагын академийн Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн судалгааны баг монгол улс дахь төлөөллийн ардчиллын үзэл баримтлалын суурь зарчим, тэдгээрийг эрх зүйн хүрээнд тодорхойлсон байдал, төлөөллийн ардчиллын зарчмуудын хэрэгжилтийн талаарх үнэлгээг иргэдийн ойлголт, төсөөллөөр тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааг гүйцэтгэсэн болно.

Удирдлагын академийн Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн судалгааны баг монгол улс дахь төлөөллийн ардчиллын үзэл баримтлалын суурь зарчим, тэдгээрийг эрх зүйн хүрээнд тодорхойлсон байдал, төлөөллийн ардчиллын зарчмуудын хэрэгжилтийн талаарх үнэлгээг иргэдийн ойлголт, төсөөллөөр тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааг гүйцэтгэсэн болно. Судлагдсан байдлын тойм Судалгааны арга зүй Судалгааны өгөгдөл боловсруулалт

0 0

Хандив

О.Цэрэнчимэд Г.Чулуунбаатар С.Зулпхар Ч.Энхбаатар П.Доржсүрэн Ё.Батсүх Д.Намхайдагва судалгааны тайлан 012

321.8 / Т 581

Powered by Koha