W3Schools

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл (2011-2012 он) Хян.Д.Дуламсүрэн, Эмх. Д.Цэнд-Аюуш, У.Номин-Эрдэнэ - УБ "Урангар пресс" ХХК 2020 - 349х. А4

Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн гэмт хэргийн шийдвэрийг цувралаар олон гийтэд хүргэхээр энэ удаад 2011-2012 онд шийдвэрлэгдсэн албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдийг эмхтгэн толилуулж байна. Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигыг гэмт хэргийн 44 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл (2011) Төв аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол 66 Орхон аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шийтгэх тогтоол 130 Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн цагаатгах тогтоол 209 Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал 649 Хан-Уул дүүргийн шүүхийн шиийтгэх тогтоол 255 Хан-Уул дүүргийн шүүхийн шиийтгэх тогтоол 279 Төв аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхийн цагаатгах тогтоол 70 Төв аймаг дахь Сум дундын 2 дүгээр шүүхийн цагаатгах тогтоол 112 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын хоёрдугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол 78 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол 359 Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал 774 Баянзүрх дүүргийн шүүхийн шийтгэх тогтоол 121а Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал 773 Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шийтгэх тогтоол 120 Хан-Уул дүүргийн шүүхийн шийтгэх тогтоол 332 Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл (2012)

Авлигатай тэмцэх газар хандив

Албан тушаалын гэмт хэрэг шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл Авлагатай тэмцэх газар 2011-2012 он

348.044 / А 427

Powered by Koha