W3Schools

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл (2013 он) Хян. Д.Дуламсүрэн, Эмх. Д.Цэнд-Аюуш, У. Номин-Эрдэнэ - УБ "Урангар пресс" ХХК 2020 - 236х. А4

Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн гэмт хэргийн шийвдэрийг цувралаар олон нийтэд хүргэхээр энэ удаад 2013 онд шийдвэрдэгдсэн албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдийг эмхтгэн толилуулж байна. Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 16 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.

Говь-Алтай аймаг дахь Сум Дундын шүүхийн шийтгэх тогтоол 08 Баянзүрх дүүргийн шүүхийн шийтгэх тогтоол 63 сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 1 дүгээр шүүхийн шийтгэн тогтоол 168 сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал 06 Монгол Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол 170 чингэлтэй дүүргийн шүүхийн шийтгэх тогтоол 188 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүхийн цагаатгах тогтоол 62 Баянгол дүүргийн шүүхийн шийтгэх тогтоол 70 Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал 285 Монгол Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол 312

Авлигатай тэмцэх газар Хандив

Албан тушаалын гэмт хэрэг шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл (2013 он) тогтоол авлигатай тэмцэх газар

348.044 / А 427

Powered by Koha