W3Schools

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл (2014 он) Хян. Д.Дуламсүрэн, Эмх. Д.Цэнд-Аюуш, У.Номин-Эрдэнэ - УБ "Урангар пресс" ХХК 2019 - 384х. А4 - 2 .

Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн гэмт хэргийн шийдвэрийг цувралаар олон нийтэд хүргэхээр знэ удаад 2014 онд шийдвэрлэгдсэн албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдийг эмхтгэн толилуулж байна. Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн шийтгэх тогтоол 261 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн магадлал 436 Монгол Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол 385 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол 1025 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн магадлал 958 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол 1360 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол 751 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн магадлал 787 Монгол Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол 425 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн цагаатгах тогтоол 1299 Сум дундын 26 дугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол 13/А Сум дундын 28 дугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол 132 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол 1214 Монгол Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол 472

Авлигатай тэмцэх газар Хандив

Албан тушаалын гэмт хэрэг шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл авлигатай тэмцэх газар тогтоол магадлал

348.044 / А 427

Powered by Koha