W3Schools

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл (2016 он) Хян. Д.Дуламсүрэн, Эмх. Д.Цэнд-Аюуш, Ж.Сарангэрэл - УБ "Урангар пресс" ХХК 2020 - 174х. А4

Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн гэмт хэргийн шийдвэрийг цувралаар олон нийтэд хүргэхээр энэ удаад 2016 онд шийдвэрлэгдсэн албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийг эмхэтгэн толилуулж байна. Энэхүү эмхэтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 23 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.

Архангай аймаг дахь сум дундын шүүхийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол 24 Баянгол, Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол 305 монгол улсын дээд шүүхийн тогтоол 77 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол 472 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол 223 Нийслэлийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал 243 Монгол Улсын дээд шүүхийн тогтоол 172

Авлигатай тэмцэх газар Хандив

Албан тушаалын гэмт хэрэг Шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл Авлигатай тэмцэх газар (2016 он)

348.044 / А 427

Powered by Koha