W3Schools

Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа Ред. М.Гантулга - УБ "Урангар пресс" ХХК 2020 - 136х.

Прокурорын байгууллагын 90 жилийн ойд зориулав.

НЭГ. ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХОЁР.ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХЭД ПРОКУРОРЫН ҮҮРЭГ, ОРОЛЦОО ГУРАВ.ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ АСУУДЛУУД ДӨРӨВ: ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ОЛСОН ОРЛОГО, ЭД ХӨРӨНГИЙГ ШАЛГАЖ ТОГТООХ, БИТҮҮМЖЛЭХ, БУЦААН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ

авлигатай тэмцэх газар хандив

Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа гэмт хэрэг хөрөнгө орлогыг буцаах

348.044 / Г 92

Powered by Koha