W3Schools

Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага, зохицуулалтын олон улсын туршлага Орчуулж, эмхэтгэн боловсруулсан:Т.Сувдаа; Хянан тохиолдуулсан: Д.Балжинням; Монгол хэлний зөв бичих дүрмийг хянан тохиолдуулсан: Г.Хэрлэнцэцэг; хэвлэлийн эх бэлтгэсэн: Т.Тэмүүжин. - Улаанбаатар: Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр 2022 - 79 хуудастай. графиктай.

Номзүй.-79 х.

Энэ удаа төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага, зохицуулалтын олон усын туршлагыг судлах хүрээнд Канад Улс, Ирланд Улс, БНСУ, Япон Улс, Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс, Шинэ Зеланд Улс, Австралийн Холбооны Улс, АНУ, ХБНГУ, Бүгд Найрамдах СингапурУлс, Оросын Холбооны Улсыг Монгол Улстай харьцуулан толилуулж байна.

9789919270001

Засгийн газын хэрэг эрхлэх газар Хандив

Төрийн алба хүний нөөцийн удирдлага олон улсын туршлага

658 / Т594

Powered by Koha