W3Schools

Алсын хараа 2050: Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Эдийн засаг Ерөнхий редактор: П.Зохихсүрэн, Б.Батбаатар; Зөвлөх: Т.Дорж, Н.Батнасан, Б.Даваасүрэн, М.Баярмагнай, О.Батнайрамдал, Г.Батхүрэл, Д.Ган-Очир; Редакцын баг: П.Зохихсүрэн, Д.Энхболдбаатар, Ө.Жамъян, Г.Отгонжаргал; Туслан гүйцэтгэсэн: Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Билгүүн; Дизайнер: Н.Бямбацогт, Ж.Мөнхсайхан; Хавтасны зураг: Б.Цолмонбаяр. Гэрэл зураг: Ж.Батбаатар, Х.Түшиг. - 64 хуудастай. график, зураг А4 - Эдийн засаг 4 .

Номзүй.-64 хуудас

Олон тулгуурт эдийн засаг Чинээлэг монгол Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд Хариуцлагатай уул уурхай, хүнд үйлдвэр Хөдөө аж ахуй, боловсруулах үйлдвэр Найдвартай, хүрэлцээтэй эрчим хүч Тээвэр логистик Үндэсний онцлогтой аялал жуулчлал Бүтээлч үйодвэрлэл, мэдээллийн технологи Ухаалаг санхүүгийн зах зээл Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа Өрсөлдөх чадвартай брэнд бүтээгдэхүүн Үндэсний баялгийн сан

Эдийн засгийн бодлогын хүрээнд ойрын жилүүдэд нэг талдаа өсөн нэмэгдэж буй гадаад өрийг бууруулах, нөгөө талд эдийн засгийн өсөлтийг хангаж хуримтлал үүсгэн, амьдралын чанарыг дээшлүүлж, дундаж давхаргыг тэлэх, улмаар эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн үндэс суурийг тавих гэсэн амаргүй зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хугацаа бидний өмнө байна.

9789919511630

Nepko

Алсын хараа 2050 эдийн засаг хөгжлийн бодлого

303 / A483

Powered by Koha