W3Schools

Алсын хараа 2050: Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Засаглал Ерөнхий редактор: П.Зохихсүрэн, Б.Батбаатар; Зөвлөх: С.Зулпхар, М.Баянмөнх, Ц.Энхмандах, Ж. Жаргал, Б.Ганбат; Редакцын баг: П.Зохихсүрэн, Б.Болдбаатар, С.Содбаатар, Ө.Жамъян, Г.Отгонжаргал; Дизайнер: Н.Бямбацогт, Ж.Мөнхсайхан; Хавтасны зураг: Б.Цолмонбаяр. Гэрэл зураг: Ж.Батбаатар, Х.Түшиг. - 64 хуудастай. график, зураг А4 - Засаглал 5 .

Номзүй.-64 хуудас.

Үндсэн хууль ба засаглал Ухаалаг засаглал Ухаалаг бүтэц Цахим монгол Чадварлаг, ёс зүйтэй мэргэшсэн төрийн алба Хүний эрхийг дээдэлсэн нийгэм Авлигагүй засаглал Товчилсон үгийн жагсаалт

Засаглал хуваах зарчмыг хангаж, хяналт-тэнцвэрийг оновчтой болгож, төрийн хүнд суртал, данхар бүтэц, авлига хээл хахуулийн ужиг сүлжээг тасалж, иргэн төвтэй төр, нийгмийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Үүний эхлэлнь Үндсэн хуулийн 2019 оны нэмэлт, өөрчлөль ба Монголын ардчиллыг хамгаалан хөгжүүлэх, авлигаас ангид, хүнд сурталгүй, иргэн вөвтэй, хуулийн засаглалыг бүтээхэд чиглэсэн бодлогын зорилго юм.

9789919511630

Nepko

засаглал Алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлого

303 / A481

Powered by Koha