W3Schools

Алсын хараа 2050: Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Ногоон хөгжил Ерөнхий редактор: П.Зохихсүрэн, Б.Батбаатар; Зөвлөх: З.Батжаргал, Т.Булган, С.Эрдэнэцэцэг, ; Редакцын баг: П.Зохихсүрэн, В.Батцэцэг, БМөнтуяа, Ө.Жамъян, Г.Отгонжаргал; Дизайнер: Н.Бямбацогт, Ж.Мөнхсайхан; Хавтасны зураг: Б.Цолмонбаяр. Гэрэл зураг: Ж.Батбаатар, Х.Түшиг. - 64 хуудастай. График, зураг А4 - Ногоон хөгжил 6 .

Номзүй.-64 хуудас.

Ногоон хөгжил Эх байгаль анхдагч экосистем Байгалийн баялгийн үр өгөөж Үнэт баялаг ус Нүүрстөрөгч багатай, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжил Товчилсон үгийн жагсаалт

Дэлхийн нийтийн ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага болсон ногоон хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхдээ ирээдүй хойчдоо эх орныхоо арвин баялаг түүх, унаган байгалиа хамгаалаж, байгальдаа зохицон амьдарч ирсэн соёл, уламжлалаа өвлүүлж, ажиллаж амьдрах ая тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж үлдээхийг чухалчилж байна.

9789919511630

Nepko

Алсын хараа 2050 Ногоон хөгжил Хөгжлийн бодлого

303 / А481

Powered by Koha