W3Schools

Алсын хараа 2050: Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Ерөнхий редактор: П.Зохихсүрэн, Б.Батбаатар; Зөвлөх: Б.Ганбат, М.Баярмагнай, Б.Энх-Амгалан, Н.Батнасан О.Батнайрамдал, Б.Баярсайхан, Д.Долгормаа, Д.Бум-Эрдэнэ, Ч.Даваасүрэн; Редакцын баг: П.Зохихсүрэн, М.Эрдэнэбаяр, Д.Энхболдбаатар, Ө.Жамъян ; Дизайнер: Н.Бямбацогт, Ж.Мөнхсайхан; Хавтасны зураг: Б.Цолмонбаяр. Гэрэл зураг: Ж.Батбаатар, Х.Түшиг. - 96 хуудастай. зураг А4

Номзүй.-96 хуудастай.

Урьдын сургамж, уртын бодлого Урт хугацааны хөгжлийн бодлого боловсруулах үндэслэл, шаардлага Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоо ба шинэчлэл Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх олон улсын туршлага Дэлхийн хөгжлийн өнөөгийн чиг хандлага Монгол Улсын өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хувилбар, тооцоолол Монгол Улсын хөгжлийн загвар "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого "Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030" болон "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын уялдаа

"Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын эхний үе шатыг амжилттай хэрэгжүүлэх, үүссэн нөхцөл байдлыг харгалзан Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэй нийгэм, эдийн засгийн хүндрэл, сөрөг үр дагаврыг даван туулж, Монгол Улсын хөгжлийг хязгаарлаж буй хүчин зүйлсийг шийдвэрлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас "Шинэ сэргэлтийн бодлого" боловсруулан, Улсын Их Хуралд өргөн барьснаар 2020 оны арванхоёрдугаар сарын 30-ны өдөр батлагдан, хэрэгжиж эхлээд байна.

9789919511630

алсын хараа 2050 Монголын хөгжлийн загвар хөгжлийн бодлого

303 / A481

Powered by Koha