W3Schools

Сүхбаатар, Дагвадоржийн

Монгол улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хуваарилалтын түүхэн уламжлал : Түүхэн газарзүйн аргаар Зохиогч: Дагвадоржийн Сүхбаатар., Төмөрбаатарын Хасбаатар; Хянан тохиолдуулсан З.Лонжид - 178 хуудастай хүснэгт 25см

Ном зүй (хуудас 174-178)

Овгийн байгууллын үеийн нутаг дэвсгэрийн хувиарлалт -- Орон нутгийн засаг захиргаа,нутаг дэвсгэрийн хуваарь үүсч хөгжсөн нь (МЭӨ 209 оноос XVII зуун) -- XVII-XX зууны эхэн үеийн орон нутгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хувиарлалт Монгол улсын орон нутгийн засаг захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, өөрчлөлт -- Аймаг хошуудын нутагт ардчилсан захиргаа үүссэн нь -- Аймаг хошуудын газар нутгийг эмхлэн байгуулсан нь -- Аймаг хошуудын шинэ бүтцээр зохион байгуулсан нь Монголчуудын нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны үүсэл, уламжлал --

Энэхүү бүтээлдээ нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны хуваарийн эхлэл болон өнөөг хүртэл өөрчлөгдөн байгаа газар усны нэрнээс хамааралтай бид бүхний нутаг орны түүхийг хэрхэн өөрчлөгдөж байсан талаарх баримтуудыг түүхэн газарзүйн судалгаагаар шинжлэх ухааны эргэлтэнд оруулахыг хичээлээ.

(Кирил)

9789996211232

хуучин ном каталогт оруулсан хандив


засаг захиргаа
нутаг дэвсгэр
түүхэн уламжлал

951.7 / С861

Powered by Koha