W3Schools

Очир А., Сэржээ Ж.

Монголчуудын овгийн лавлах - 0 - УБ ШУА-ийн Информатикийн Хүрээлэнгийн хэвлэх 1998 - 67 - 0 .

МУ-ын архивын баримт, сүүлийн 100 гаруй жилийн судалгааны зохиолд тэмдэглэгдэн үлдсэн овгуудыг МУ-ын засаг захиргааны өнөөгийн хуваарын дагуу оноон байрлуулж, зохих зөвлөмжийн хамт оруулсан байна.

МУ-ын архивын баримт, сүүлийн 100 гаруй жилийн судалгааны зохиолд тэмдэглэгдэн үлдсэн овгуудыг МУ-ын засаг захиргааны өнөөгийн хуваарын дагуу оноон байрлуулж, зохих зөвлөмжийн хамт оруулсан байна.

0 5000

Хуучин номуудыг каталогт оруулсан

Овгийн лавлах

305.8.030 / О-59

Powered by Koha