W3Schools

Монголиа - 0 - УБ Монгол судлал 2008 - 377 - 21 .

ОУМЭ-ний энэ удаагийн IX Их хурлын "Соёл урлаг" салбар хуралдаанаар 9 орны 86 эрдэмтний илтгэлийг сонсч хэлэлцэв. Соёл судлалын хүрээнд нүүдэлчдийн шүтлэг бишрэл, шашин суртахуун, угсаатны зан үйл, зөнг билэгдэл зэрэг ертөнцийг үзэх үзэл, сэтгэлгээний хөгжил, урлаг утга зохиолын судлалын хүрээнд аман зохиол, эрт эдүгээгийн утга зохиолын түүхэн сурвалж, төрөл зүйлийн онцлог, нэрт хүмүүсийн намтар ,бүтээл зэрэг асуудлуудыг дэвшүүлэн тавьж онол түүхийн үүднээс улиай шижилсэн байна.

0

ОУМЭ-ний энэ удаагийн IX Их хурлын "Соёл урлаг" салбар хуралдаанаар 9 орны 86 эрдэмтний илтгэлийг сонсч хэлэлцэв. Соёл судлалын хүрээнд нүүдэлчдийн шүтлэг бишрэл, шашин суртахуун, угсаатны зан үйл, зөнг билэгдэл зэрэг ертөнцийг үзэх үзэл, сэтгэлгээний хөгжил, урлаг утга зохиолын судлалын хүрээнд аман зохиол, эрт эдүгээгийн утга зохиолын түүхэн сурвалж, төрөл зүйлийн онцлог, нэрт хүмүүсийн намтар ,бүтээл зэрэг асуудлуудыг дэвшүүлэн тавьж онол түүхийн үүднээс улиай шижилсэн байна.

0 6000

Хуучин номуудыг каталогт оруулсан

Илтгэл ,Соёл урлаг ,Монгол судлал ,Монгол шүлэг ,Ардын дуу ,Хасбүү тамга ,Бөө мөргөл ,Аман зохиол

306 / М-692

Powered by Koha