W3Schools

Your search returned 12 results.

1.
Олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтний анхдугаар их хурал = The first international congress of mongolists Олон улсын монгол судлалын холбооны 5 жилийн ойд зориулав. Эрх: Бира Ш.

by Олон улсын монгол судлалын холбоо шуа-ийн хэл зохиолын хүрээлэн.

Series: ; 2Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар Бемби сан 2009Availability: Items available for loan: Call number: 410 О-295 (1).

2.
Монгол судлалын олон улсын ном зүй /Хятад/ = International bibliography on mongol studies China Бира Ш.

Series: ; 3Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар Хэвл газар үгүй 2002Availability: Items available for loan: Call number: 011 О-295 (1).

3.
Монгол судлалын олон улсын ном зүй /Орос/ = International bibliography on mongol studies Олон улсын монголч эрдэмтдийн 8 их хурал зориулав. Бира Ш.

Series: ; 4Edition: 0Language: Орос Publication details: Улаанбаатар Хэвл газар үгүй 2002Availability: Items available for loan: Call number: 011 О-295 (1).

4.
Монголын тэнгэрийн үзэл = Mongolian tenggerism Түүвэр зохиол, баримт бичгүүд selected papers and documents Пүрэвжав Э.

by Олон улсын монгол судлалын холбоо монгол улсын ШУА-ийн хэл зохиолын хүрээлэн | Пүрэвжав Э.

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар Содпресс ХХК 2011Availability: Items available for loan: Call number: 951.7 Б-492 (1).

5.
Bulletin No 2/8/ The iams new information on Mongol studies Бира Ш.

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар 1991Availability: Items available for loan: Call number: 305.8 050 517 B-93 (1).

6.
Bulletin No2/14/, No1/15/ /1994-1995/

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар ШУТМК хэвлэх цехэд 1994Availability: Items available for loan: Call number: 305.8 050 517 B-93 (1).

7.
International association for mongol studies 1(3) Bulletin

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар 1989Availability: Items available for loan: Call number: 305.8 050 517 B-93 (1).

8.
International association for mongol studies 1(5) Bulletin

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар Бэмби сан 1990Availability: Items available for loan: Call number: 305.8 050 517 B-93 (1).

9.
Mongolica an international annual of mongol studies Vol.4(25), 1993 Алтанцэцэг М. Бира Ш.

by Алтанцэцэг М.

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар Эрдэм компани 1993Availability: Items available for loan: Call number: 305.8 050 517 M-81 (2).

10.
Bulletin No 2/40/, No1 /41/ 2007,2008 The iams news information on mongol studies Бира Ш.

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар Бэмби сан 2008Availability: Items available for loan: Call number: 305.8 050 517 B-93 (1).

11.
Bulletin No 2/38/, No1 /39/ 2006,2007 The iams news information on mongol studies Бира Ш.

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар Бэмби сан 2007Availability: Items available for loan: Call number: 305.8 050 517 B-93 (1).

12.
Bulletin 2009.No 2/44/, 2010.No1 /45/ The iams news informationon mongol studies Бира Ш.

Series: ; 0Edition: 0Language: Англи Publication details: Улаанбаатар Бэмби сан 2010Availability: Items available for loan: Call number: 305.8 050 517 B-93 (1).

Powered by Koha