000 00836nam a22002657a 4500
003 MN-UlNAG
005 20210427134431.0
008 210427b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a0
_c1000
035 _a56142
037 _fХандив
040 _cУА
041 _aMON
042 _a3457
043 _aMN
082 _2ДАА
_a364
_bМ-903
245 0 _aШударга ёс: Мэдээлэл, онол, арга зүйн улирал тутмын цуврал №1(10)
250 _a0
260 _aУБ
_bУРАНГАР ПРЕСС ХХК
_c2014
300 _a80х.
490 _v0
505 _a0
653 _aшударга ёсыг бэхжүүлэх сайн засаглал
942 _2ddc
_cJOU
999 _c22261
_d22261