000 01175nam a22002897a 4500
008 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a0
_c5000
035 _a57433
037 _fХандив
040 _cУА
041 _aENG
042 _a4055
043 _aMN
082 _2ДАА
082 _a305.8 050 517
082 _bB-93
245 0 _aBulletin: №2 (47)" ОУ-ын монгол судлалын мэдээлэл"
_cTumurtogoo D.
250 _a0
260 _aУлаанбаатар
_c2012
300 _a0
490 _v0
500 _a2012 онд зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлуудын мэдээлэл.
505 _a0
520 _a2012 онд зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлуудын мэдээлэл.
653 _aэрдэм шинжилгээний хурал
942 _2ddc
_cBK
999 _c23301
_d23301