000 03512nam a22004697a 4500
003 MN-UlNAG
005 20210303084942.0
008 210303b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a0
_c8200
035 _a57961
037 _fХандив
040 _cУА
041 _aMON
042 _a4220
043 _aMN
082 _2ДАА
_a305
_bН 587
245 0 _aНийгмийн дунд давхрааны төлөв байдал: аймаг, сумын суурин өрхийн судалгаа
_cСудалгааны багийн ахлагч. Б.Нарантулга, Зөвлөх. С.Зульфикар, Гишүүд. Э.Ариунаа, Ч.Энхбаатар, Б.Ганзориг, Н.Наранчимэг, Ч.Эрдэнэчимэг
_bУдирдлагын академийн судалгааны тайлан
250 _a0
260 _aУлаанбаатар
_bМөнхийн үсэг ХХК
_c2018
300 _a196х.
_bХүснэгт, зураг
490 _v7
500 _aУлс орнуудын хөгжлийн хандлагаас үзэхэд, дунд давхраа нь эдийн засгийн өсөлтийн гол суурь болж, нийгэм, эдийн засаг, хүний хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Иймээс улс орнууд нийгмийн дунд давхрааг дэмжихэд ихээхэн анхаарч, энэ бүлгийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.
504 _aЭх сурвалжийн жагсаалт х.180, Хавсралт х.184
505 _aУлс орнуудын хөгжлийн хандлагаас үзэхэд, дунд давхраа нь эдийн засгийн өсөлтийн гол суурь болж, нийгэм, эдийн засаг, хүний хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Иймээс улс орнууд нийгмийн дунд давхрааг дэмжихэд ихээхэн анхаарч, энэ бүлгийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.
_tНийгмийн дунд давхрааг тодорхойлох онол, хандлага
505 _tСудалгааны арга зүй
505 _tӨрхийн хүн ам зүйн шинж
505 _tӨрхийн амьдралын хэв маяг
505 _tӨрхийн эдийн засгийн төлөв
505 _tӨрхийн амьдралын үнэлгээ
505 _tДунд давхрааны онцлог, цөм бүлэг
505 _tДунд давхрааг дэмжих бодлого, олон улсын туршлага
653 _aБ.Нарантулга
653 _aсудалгааны тайлан
653 _aС.Зульфикар
653 _aЭ.Ариунаа
653 _aЧ.Баатар
653 _aБ.Ганзориг
653 _aН.Наранчимэг
653 _aЧ.Эрдэнэчимэг
856 _99
_uhttp://203.26.189.134//cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9fb8b9c5cb03bffd761e7dc042f29100
942 _2ddc
_cМEBOOK
999 _c23792
_d23792