000 01449nam a22003137a 4500
003 MN-UlNAG
005 20210625030943.0
008 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a0
_c1600
035 _a41603
037 _fХандив
040 _cУА
041 _aMON
042 _a1180
043 _aMN
082 _2ДАА
_a348.044
_bА 427
245 0 _aАлбан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл /цуврал 2/
260 _aУБ
_bАрилдал ХХК
_c2010
300 _a128х.
490 _v0
500 _aОрон нутгийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл, тогтоолууд.
505 _aОрон нутгийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл, тогтоолууд.
653 _aшүүхийн шийдвэр
653 _aэмхэтгэл
653 _aорон нутгийн шүүхийн шийдвэр
653 _aалбан тушаалын гэмт хэрэг
653 _aавлигатай тэмцэх газар
942 _2ddc
_cBK
999 _c9524
_d9524