000 01296nam a22003977a 4500
003 MN-UlNAG
005 20220429051907.0
008 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a0
_c0
035 _a41670
037 _fХэвлэл захиалга
040 _cУА
_aMN-UlNAG
_bmon
_dMN-UlNAG
_erda
041 _aMON
042 _a1380
043 _aMN
082 _2ДАА
_a170/364.165 050 517
_bШ-903
245 0 _aШударга ёс
250 _a0
260 _aУБ
_c2010
300 _a98х
336 _2rdacontent
_atext
_btxt
337 _2rdamedia
_aunmediated
_bn
338 _2rdacarrier
_avolume
_bnc
490 _v0
500 _aШударга ёс
505 _a0
520 _aШударга ёс №1-4
653 _aАвлигын гэмт хэрэг
653 _aшударга ёсыг бэхжүүлэх сайн засаглалын онол
653 _aавлигын шалтгаан, нөхцөл
653 _aхүнд суртлын индекс
653 _aтөрийн албаны ёс зүй
653 _aавлигын судалгаа
653 _aшударга ёсны гэрээ
942 _2ddc
_cBK
999 _c9587
_d9587